Het gebied tussen Ooijen en Wanssum stond in 2006 voor een belangrijke opgave. Hoe kan het gebied structureel veilig gemaakt worden voor hoogwater van de Maas? Het oplossen van deze opgave zou veel impact hebben op het gebied. Daarnaast lagen er een aantal andere wensen en uitdagingen. Het verkeersveiliger maken van het centrum van Wanssum, het uitbreiden van de industriehaven en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Al deze uitdagingen werden in één integraal ontwerp van dijken, landschap en bruggen aangepakt en opgelost. Het resultaat? Een Oude Maasarm die weer mee kan stromen met de Maas, twee hoogwatergeulen, nieuwe innovatieve dijken, een nieuwe rondweg, vijf moderne bruggen én een nieuw 540 hectare groot natuurgebied genaamd Maaspark Ooijen-Wanssum.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in cijfers:

 • Er is 20 kilometer aan nieuwe dijken gerealiseerd waarvan 9,2 kilometer steilranddijk en 5,3 kilometer hogegronddijk.
 • Er is 3,6 miljoen kuub grond ontgraven uit de hoogwatergeulen en Oude Maasarm. Die grond is grotendeels hergebruikt in de dijken, wegen en ophogingen.
 • Met de Lienebrug (in de haven van Wanssum) is een wereldrecord gevestigd door de langste voorgespannen prefab liggers (69 meter).
 • Er is 13 kilometer fietspad aangelegd.
 • Het natuurgebied kent 30 kilometer wandel/struinpaden.
 • Er zijn 23 avontuurlijke doorwaadbare plekken gemaakt met stapstenen, vlonders en voordes.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn meer dan 100.000 archeologische vondsten gedaan en is 14,7 hectare grond afgegraven voor archeologisch onderzoek.
 • Er zijn 219 granaten uit WOII gevonden die in 11 gecontroleerde ontploffingen zijn vernietigd.
 • Om het project te realiseren is 616 hectare grond aangekocht, verdeeld over 950 percelen van in totaal 195 grondeigenaren.
 • Er zijn 11 panden gesloopt en 5 nieuwe bouwkavels gerealiseerd.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn 234 excursies in het gebied verzorgd en meer dan 7150 mensen rondgeleid.
 • Er zijn 5 bruggen gerealiseerd met een totale lengte van 518 meter.
 • Er waren 250 bedrijven betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.
 • Er zijn 79 vergaderingen met belangengroepen, 15 informatie-avonden (met meer dan 250 bezoekers) en 12 ontwerp-ateliers georganiseerd.