Het gebied tussen Ooijen en Wanssum stond in 2006 voor een belangrijke opgave. Hoe kan het gebied structureel veilig gemaakt worden voor hoogwater van de Maas? Het oplossen van deze opgave zou veel impact hebben op het gebied. Daarnaast lagen er een aantal andere wensen en uitdagingen. Het verkeersveiliger maken van het centrum van Wanssum, het uitbreiden van de industriehaven en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Al deze uitdagingen werden in één integraal ontwerp van dijken, landschap en bruggen aangepakt en opgelost. Het resultaat? Een Oude Maasarm die weer mee kan stromen met de Maas, twee hoogwatergeulen, nieuwe innovatieve dijken, een nieuwe rondweg, vijf moderne bruggen én een nieuw 540 hectare groot natuurgebied genaamd Maaspark Ooijen-Wanssum.

De ontwikkeling van het gebied was een unieke opgave in grootte, schaal, complexiteit en ambitie. Alle overheden werkten samen vanuit het principe: we doen het in één keer goed! Er ontstond een inspirerende en memorabele samenwerking van overheden, burgers en bedrijven met een prachtig resultaat. Op 23 november 2017 begonnen de werkzaamheden en drie jaar later, in december 2020 was het nieuwe gebied klaar en was invulling gegeven aan de gestelde opgaves.

Integraal ontwerp

Het maaspark zoals u het nu ziet is het resultaat van een intensief ontwerpproces. Een proces waarin door vele professionals gewerkt is aan één, op elkaar afgestemd, plan dat recht doet aan het karakter van het gebied. Het unieke terrassenlandschap van Noord-Limburg was hierbij het uitgangspunt. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in de elegante bruggen, de gecreëerde laagtes en de nieuwe dijktypen die speciaal voor Ooijen-Wanssum ontwikkeld zijn (zie ook onderstaande toelichting over de dijken).

Door het verlagen van delen van het gebied en het creëren van ondiepe geulen, meanderende beekjes en moerasbossen werd het gebied enorm waterrijk en een bron voor het nieuwe natuurgebied. Het grondwater dat hier aan de oppervlakte komt en het Maaswater dat periodiek door het gebied stroomt zorgen voor zeer bijzondere natuurontwikkeling. In Maaspark Ooijen-Wanssum vindt u als gevolg hiervan een extreem soortenrijke natuur.

Ga op avontuur

In Maaspark Ooijen-Wanssum heeft water voorrang. Daar is bij de ontwikkeling van het gebied volop rekening mee gehouden. Omdat het water ongehinderd moet kunnen doorstromen is het gebied, inclusief de wegen, verlaagd. Daarom kunt u hier, ook op de doorgaande autowegen, stromend water op de weg tegenkomen. Deze doorwaadbare plaatsen worden ‘voordes’ genoemd. Deze voordes kwamen vroeger veel voor. In Maaspark Ooijen-Wanssum zijn ze dus teruggekeerd. Ook zijn er in de geulen vele stapstenen geplaatst zodat wandelaars het water kunnen oversteken zonder natte voeten te krijgen. De beleving in Maaspark Ooijen-Wanssum staat centraal en daar is bij de ontwikkeling van het gebied volop rekening mee gehouden. Er zijn bijvoorbeeld wel wandelpaden aangelegd, maar het vooral ook de bedoeling om het gebied buiten de gebaande paden te ontdekken.

Dijken die opgaan in het landschap

Bij een bezoek aan Maaspark Ooijen-Wanssum vallen ze bijna niet op, maar in het gebied vindt u 20 kilometer aan innovatieve dijken. Deze dijken zijn speciaal ontwikkeld zodat ze passen in het terrassenlandschap van Noord-Limburg.

De steilranddijk is half natuurgebied en half landbouwgrond. Het buitendijkse deel heeft een natuurlijke steile rand waar de natuur haar gang mag gaan. De rand mag eroderen, vogels mogen zich er nestelen en de dijk mag begroeid raken, het is immers natuur. Binnendijks is de dijk onherkenbaar omdat deze volledig opgevuld is met grond. De dijk mag agrarisch gebruikt worden zonder dat dit inbreuk doet op de hoogwaterveiligheid van de bewoners.

De hogegronddijk is nauwelijks herkenbaar. In het landschap zijn tijdens de werkzaamheden miljoenen kuubs grond verplaatst om natuurlijke glooiingen te realiseren. In het hart van dit glooiende landschap zit een stevige dijk verstopt. De dijk wordt volledig agrarisch gebruikt of is onherkenbaar omdat er een bos op groeit.

Het gebied is veilig gemaakt voor het water zonder de karakteristieken te verliezen. Prachtige innovaties die beloond zijn met diverse prijzen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in cijfers:

 • Er is 20 kilometer aan nieuwe dijken gerealiseerd waarvan 9,2 kilometer steilranddijk en 5,3 kilometer hogegronddijk.
 • Er is 3,6 miljoen kuub grond ontgraven uit de hoogwatergeulen en Oude Maasarm. Die grond is grotendeels hergebruikt in de dijken, wegen en ophogingen.
 • Met de Lienebrug (in de haven van Wanssum) is een wereldrecord gevestigd door de langste voorgespannen prefab liggers (69 meter).
 • Er is 13 kilometer fietspad aangelegd.
 • Het natuurgebied kent 30 kilometer wandel/struinpaden.
 • Er zijn 23 avontuurlijke doorwaadbare plekken gemaakt met stapstenen, vlonders en voordes.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn meer dan 100.000 archeologische vondsten gedaan en is 14,7 hectare grond afgegraven voor archeologisch onderzoek.
 • Er zijn 219 granaten uit WOII gevonden die in 11 gecontroleerde ontploffingen zijn vernietigd.
 • Om het project te realiseren is 616 hectare grond aangekocht, verdeeld over 950 percelen van in totaal 195 grondeigenaren.
 • Er zijn 11 panden gesloopt en 5 nieuwe bouwkavels gerealiseerd.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn 234 excursies in het gebied verzorgd en meer dan 7150 mensen rondgeleid.
 • Er zijn 5 bruggen gerealiseerd met een totale lengte van 518 meter.
 • Er waren 250 bedrijven betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.
 • Er zijn 79 vergaderingen met belangengroepen, 15 informatie-avonden (met meer dan 250 bezoekers) en 12 ontwerp-ateliers georganiseerd.
Gebiedsontwikkeling Maaspark Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Maaspark Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Maaspark Ooijen-Wanssum

Maaspark Ooijen-Wanssum is met 540 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur 
in Noord-Limburg. 

Lees meer

Meer ontdekken

In het Maaspark Ooijen-Wanssum is altijd wat te beleven. 
Laat je inspireren en ontdek dit unieke gebied zelf.