De Stichting Maaspark Ooijen-Wanssum en omstreken stelt zich ten doel om het Maaspark als eyecatcher te gebruiken om de regio te promoten door het realiseren van een belangrijk en aantrekkelijk verblijfsrecreatief gebied voor de shortbreak vakantiemarkt met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen. 

De stichting Maaspark Ooijen-Wanssum en omstreken wil op deze wijze een structurele en veelzijdige bijdrage leveren aan de revitalisering van de kleine kernen in de regio door bestaande omgevingskwaliteiten te versterken voor zowel toeristen als eigen inwoners. In het Maasparkgebied is voldoende ruimte aanwezig om op verantwoorde wijze nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding te realiseren.
De stichting wil dit unieke natuurgebied een gezicht geven en de ogen en oren zijn om haar belangen zo optimaal mogelijk te behartigen  door overlegpartner te zijn voor zowel provincie als ook de betrokken gemeentes.

De doelstelling van de stichting sluit naadloos aan bij het ambitieniveau van de regio – en met haar de gemeentes Venray en Horst a/d Maas – om de de gezondste regio te zijn. Door de rust en ruimte in het gebied is het bezoeken van het Maaspark en deze regio, juist ook in coronatijd, verantwoord en kan dit op een veilige wijze plaatsvinden. Het gebied nodigt uit tot een gezonde levensstijl (bewegen, gezond eten, zingeving) en leent zich uitstekend voor actieve vrijetijdsbesteding in de natuur, gericht op familierecreatie van kleinkind tot en met opa en oma.

Verbinden van ondernemers

Er wordt samengewerkt met verenigingen, andere stichtingen en vooral lokale ondernemers om cross-overs te ontwikkelen met B&B's, verblijfs- en groepsaccomodaties. De samenwerking leidt tot bundeling van krachten in het gebied Ooijen-Wanssum waardoor de regio toeristisch op de kaart wordt gezet en zich affichieert als aantrekkelijke regio voor de toerist die rust zoekt, actief bezig wil zijn en genieten van de mooie natuur.

De beleving van het Maasparkgebied als vakantiegebied door de vele combi-arrangementen leidt tevens tot rendement op maatschappelijk-economisch vlak door het verbinden van lokale ondernemers in de ontwikkeling van nieuwe verblijfsarrangementen en de combinatie met gevarieerde dagelijkse evenementen.

Bestuur & vrijwilligers

Triple helix (onderwijs, ondernemers, overheid)

Om de bundeling van krachten ook toekomstbestendig te maken wil de stichting Maaspark Ooijen-Wanssum tevens een actieve bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen van ondernemers, lokale overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Limburg om hen als Triple Helix-organisatie te laten samenwerken met als doel technologische en sociale innovatie binnen de vrijetijdseconomie.